Dị Giới

Dị Giới
Đế Cuồng

Đế Cuồng

9/10
Trạng thái: Đang ra
Thâm Không Bỉ Ngạn

Thâm Không Bỉ Ngạn

9/10
Trạng thái: Đang ra
Ta Chính Là Thần

Ta Chính Là Thần

9/10
Trạng thái: Đang ra
Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

9.2/10
Trạng thái: Full
Pokemon Dị Điểm

Pokemon Dị Điểm

9/10
Trạng thái: Đang ra
VANs Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

VANs Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

9/10
Trạng thái: Đang ra
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

10/10
Trạng thái: Full
Hi Du Hoa Tùng

Hi Du Hoa Tùng

7/10
Trạng thái: Full
Duy Ngã Độc Tôn

Duy Ngã Độc Tôn

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp
Ma Thú Lãnh Chúa

Ma Thú Lãnh Chúa

9/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp